Araçların Işıkları

Araçlar geceleri veya sis, kar şiddetli yağmur ve yeterli derecede aydınlatılmamış tünel gibi görüşün yetersiz olduğu yer, zaman ve hallerde ışıklarını yakmak zorundadır.

Uzağı Gösteren Işıklar:
1-     Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken,
2-     Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken,
3-     Benzeri yer ve hallerde,Sürücüler, geceleri, yakın ilerisi görülmeyen kavşak,dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken, yakın ve uzağı gösteren ışıkları ardı ardına ve sıra ile yakarak gelişlerini haber vermek zorundadır.

Yakını Gösteren Işıklar:
1-     Karşılaşmalarda,
2-     Aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde,
3-     Öndeki aracı takip ederken,
4-     Gece bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar,
5-     Gündüz görüşü azaltan sisli,yağışlı ve benzeri havalarda kullanılır.
Kuyruk ışıklarının uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kullanılması zorunludur.
Kısa farlar 25 m., uzun farlar 100 m. aydınlatacak şekilde ayarlı olacaktır.
Işıkların Kullanılmasında Yasaklar
1-     Sis ışıklarının; sisli,karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında ve diğer farlarla birlikte yakılması,
2-     Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması,
3-     Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi,
4-     Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması,
5-     Yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı nitelikte ışık takılması ve kullanılması 6-     Sadece park lambaları veya sis ışıkları ile seyredilmesi,
Yasaktır.
Reflektör: Araçların arkasında en az  20 cm büyüklüğünde, römork veya yarı römorklarda bir kenarı 15 cm eşkenar üçgen şeklinde ve içi dolu olacaktır.

× Aklına Takılan Bir Şeyler mi var ?