Haberleşme Ve Yaralıların Taşınmaya Hazırlanması

HABERLEŞME: Kaza ve yaralanmalarda, Türkiye’nin her yerinden öncelikle aranması gereken numara 112’dir. Haberleşme, yaralıların hayatta kalmasını sağlayacak ilk müdahale yapıldıktan sonra yapılır. Öncelikle yaralıların durumu ve sayısı bildirilir. Haberleşmede kısa, öz ve anlaşılır mesajlar kullanılmalıdır.

AŞIMADA VERİLECEK POZİSYONLAR Yaralıya uygun pozisyonu vermek ilkyardımın temel hedeflerinden birisidir. Yanlış verilecek bir pozisyon yaralının sakat kalmasına ve hatta ölümüne neden olabilir. Yaralının durumuna bakılarak pozisyon verilmelidir. 

 ( Sedye ile taşıma yöntemi)

Verilecek Uygun Pozisyonlar: Solunum zorluğu çekenle, kusanlar, zehirlenenler, beyin kanaması olup kulağından kan gelenler; yan yatış pozisyonuna alınır. 
   Baş yaralanması, köprücük,kol kırıklarında ; oturtulur.
   Göğüs yaralanması, kaburga kırıklarında; sırt üstü yatırılır.
   Bacak kemiği ve omurga kemiği kırıklarında; sırt üstü yatırılır.
   Şok ve bayılmada; şok pozisyonuna alınır.
   Karın yaralanmalarında; sırt üstü yatar enine ise, dizler bükülür, boyuna ise ayaklar gergin tutulur. 

YARALILARIN TAŞINMASINDA ÖNCELİK SIRASI

     Yaralılara daha iyi yardımda bulunabilmek için şu sıralamayı iyi kavramak gerekmektedir. Birinci Derece Öncelikli Taşınması Gereken Yaralılar ciddi hayati tehlikesi bulunan, kısa süre içinde hastaneye götürülürse yaşayabilecek aksi takdirde kaybedilebilecek hastalardır. Bu gruba; solunum zorluğu çeken, şoka girmiş veya girmekte olan, kanaması olan, geniş yanığı olan, açık karın veya göğüs yaralanması olan hastalar dahil edilebilir. İkinci Derece Öncelikli Taşınması Gereken Yaralılar gereken ilk yardımı yapılmış veya bekleyebilecek olan hastalardır. Örnek olarak; turnike uygulanmış, iç kanama şüpheli hastalar verilebilir. Üçüncü ve Dördüncü Derece Öncelikli Taşınması Gereken Yaralılar grubuna basit yaralanmalar ile ölmüş veya ölmesi kesinleşenler girmektedir. Yaralıların taşınması ilk yardımın son aşamasıdır.Taşımada her zaman sedye tercih edilmelidir. Sedyeyle taşıma esnasında hasta yönünü görecek şekilde olmalı,merdivenden inerken ve çıkarken baş yukarıda; ambulansa bindirilirken ise baş taraf önde olmalıdır. Ancak kol yaralanmalarında ve kaburga yaralanmalarında hasta sedyesiz taşınabilir. Çünkü; oturtularak götürülür. Yaralı eğer araç içine sıkışmışsa çıkarılmasında ve taşınmasında en an 3 kişi olmalı; özellikle omurga ekseni (bel ve boyun) korunmalıdır.

× Aklına Takılan Bir Şeyler mi var ?