Araçların Boyutları Ve Ağırlıkları

Araçların Yüklü ve Yüksüz Boyutları:
Azami genişlik…………….2,55  m.
Azami Yükseklik………….4,00  m.
                         Azami Uzunluk
-İki dingilli araçlarda…………………………..12,00   m.
-İki dingilli otobüs ve troleybüslerde………..12,00   m.
-Üç veya daha çok dingilli araçlarda……….12,00    m.
-Üç dingilli tek  katlı otobüslerde……………12,60    m.
-Üç dingilli tek  ve çift katlı otobüslerde……15,00   m.
-Yarı römorklu araçlarda……………………..16,00    m.
-Masraflı (körüklü) otobüslerde………………18,00   m.
-Bir römorklu katarlarda………………………18,75    m.
-İki römorklu katarlarda………………………22.00    m.
Araçların Azami Ağırlıkları:
Dingil ağırlıkları
-Tahriksiz tek dingilde………10     ton
-Tahrikli tek dingilde………..11,5  ton
İki dingilli aks gruplarında -Motorlu Araçlarda
-Dingiller arası mesafe 1 m. den az ise………11,5   ton
-Dingiller arası mesafe 1 m.ile 1,3 m. arası ise..16  ton
-Dingiller arası mesafe 1,3 m. ile 1,8 m. arası ise………………18  ton
-Römork ve Yarı Römorklarda
-Dingiller arası mesafe 1 m. den az ise…………11  ton
-Dingiller arası mesafe 1 m. ile 1,3 m. arası ise..16  ton
-Dingiller arası mesafe 1,3 m.ile 1,8 m.arası ise..18  ton
-Dingiller arası mesafe 1,8 m. den büyük ise……18  ton
Üç dingili aks guruplarında
-Dingiller arası mesafe 1,3 m. den az ise………21  ton
-Dingiller arası mesafe 1,3 m.ile 1,4 m.arası ise.24  ton
Toplam ağırlıklar
-İki dingilli motorlu araçlarda…………………….18  ton
-Üç dingilli motorlu araçlarda…………………….25  ton
-Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı
  otobüslerde………………………………………28  ton
-Dört dingilli motorlu araçlarda…………………..32  ton
-Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda.36 ton
-Dört dingilli römorklu araçlarda yarı römork dingil 
  grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda……………38  ton
-Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya 
  römorklu katarlarda……………………………..40  ton
-Konteynır taşıyan yarı römorklu araçlarda……44  ton
YÜKLEME KURALLARI
     Araçlara, taşıma sınırı üstünde yolcu va yük alınması, taşıma sınırı aşılsın veya aşınmasın, dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yük yüklenmesi yasaktır.
     Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan özel yüklerin karayolu ile taşınması için Karayolları Genel     Müdürlüğü´nden özel izin almak zorunludur.
     Araçların ağırlık kontrolleri Karayolları Genel Müdürlüğü´nce yapılır.
     Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için Atom Enerjisi Komisyonu´ndan izin alınması zorunludur.
Yükleme Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:
1- Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi,
2- Dengeyi bozacak, yolda bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde yüklenmesi,
3- Görüşe engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakalarını, ayırım işaretlerini, fren ve dönüş ışıklarıyla yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi,
4- Aracın boyunu önden 1 m.den, arkadan 2 m.den fazla aşmak şekilde yüklenmesi,
5- Kasanın sağ ve sol yanlarından taşacak şekilde yüklenmesi,
6- Çamurluk, basamak, kasa kenarı, sürücü mahallinin veya araç üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarda ve yük üzerinde yolcu taşınması, yasaktır.
Yük Taşınmak için Yapılmış Araçlarda, Gerekli Hallerde:
1- Uygun oturma yerlerinin yapılmış, kasa kenarlarının kapalı ve üzerinin örtülü olması şartıyla, taşıma sınırının her tonu için 2 yolcu taşınabilir. 

2- Kısa mesafelerde işçi taşınmasında kullanılacaklar için, kasa kapaklarının kapalı ve karoser
zeminden itibaren en az 120 cm. yüksekliğinde elle tutulacak sağlam bir korkuluğun bulunması şartı ile taşıma sınırının her tonu için ayakta 2 yolcu (işçi) taşınabilir.
3- Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla lastik tekerlekli traktörlerin römork veya yarı römorklarında oturmaları şartıyla, taşıma sınırının her tonu için en çok 3 kişi taşınabilir.
4- Yükle yolcu bir arada taşınırken yükler sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olmalı, kasanın yan ve arka kapakları kapalı olmalı, yolcular kasa içinde ayrı bir yere oturtulmalıdır.

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI
     Fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kendi kendine tutuşucu veya kolayca ateş alıcı, zehirli veya radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri Tehlikeli Madde sayılır.
1- Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 m. mesafe içinde, sigara ve benzerleri içilmeyecek, kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak.
2- Tehlikeli madde taşıyan araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir.
3- Bu araçlarda iki adet 6 kg. kapasiteli yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
4- Araca başka yük alınmayacak, mal sahibi veya hizmetliden başka yolcu bindirilmeyecektir.
5- Park etme ve duraklama halinde araç, bir görevlinin gözetimi altında olacaktır.
6- Bu araçları sürenler, yerleşim yerleri dışındaki karayolunda, diğer araçları en az 50 m. mesafeden takip edeceklerdir.
7- Duraklama hallerinde diğer araçlarla aralarında 20 m. mesafe bulunduracaklardır.

× Aklına Takılan Bir Şeyler mi var ?