Hız Kuralları

Sürücüler, hızlarını;
1- Kullandıkları aracın cinsine,
2- Yük durumuna,
3- Yol durumuna,
4- Hava ve görüş durumuna,
5- Trafik durumuna, göre ayarlamak zorundadırlar.Şehirlerarası karayollarında 90km/s, otoyollar da 120 km/s hızı geçmemek üzere,
araçların hız sınırları aşağıya çıkarılmıştır.İçişleri Bakanlığı hız sınırını otomobiller için 20 km/s arttırabilir.

Azami Hız Sınırları
Araç Cinsi        Şehir İçi         Şehir Dışı            Otoyol

Otomobil                50                      90                       120

Otobüs                   50                       80                      100

Minibüs                     
Kamyonet              50                        80                      90
Kamyon

Arazi Taşıtı, 
Motosiklet              50                       70                       80

Tehlikeli madde
veya özel yük         30                       50                       60
 taşıyan araç

LTT, arızalı aracı
çeken araç,            20                      20                        –
iş makineleri

     Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı 15 km. ´dir
     Araçlar römork veya yarı römork takıldığında azami hız sınırından saatte 10 km. düşülmesi gerekir.
     Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkarılan araçlar, kendi sınıflarına giren araçlara ait hızla sürülebilirler. Servis (ayak- freni bozuk olan araçları çeken araçlar, saatte 15 km. den fazla hızla sürülemezler.

Sürücüler:

1- Kavşaklarla yaklaşırken,

2- Dönemeçlere girerken,

3- Tepe üstlerine yaklaşırken,

4- Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,

5- Devamlı dönemeçli yollarda ilerlerken,

6- Demiryolu geçitlerine yaklaşırken,

7- Tünellere yaklaşırken,

8- Dar köprü ve menfezlere yaklaşırken,

9- Yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılan yol kesimlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak zorundadırlar.

     Aksine bir karar veya işaret yok ise, azami hız sınırı %10´ a kadar aşılabilir. Öndeki aracı geçme sırasında geçme şartlarının mecbur  kılması nedeniyle hız sınırı aşılabilir, bir suç oluşturmaz.
     Hız sınırlarını % 30´dan fazla aşan sürücülerden, suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. Bu süre süre sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçilerek sürücü belgesi almasına mani olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.
     Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya cihazları bulunduranlar hafif para cezası ve 4 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılan, cihazlarına el konulur.

× Aklına Takılan Bir Şeyler mi var ?