İnsan Vücudu

İnsan vücudunun en küçük canlı birimine hücre denir. Hücrelerin beslenmesini hücre zarı sağlamaktadır. Aynı görevi yapan hücreler birleşerek dokuları (örn: Kas), dokular birleşerek organları (Örn: Mide, Bağırsak), organlar da birleşerek sistemleri (Örn: Solunum, dolaşım) oluşturur. Hücre –> Doku –> –> Organ –> Sistem –> Canlı / Organizma

TRAFİK KAZLARINDA EN ÇOK YARA ALAN VÜCUT BÖLGELERİ
Baş: Yüz, kafa, boyun 
Gövde: Göğüs, kaburga, karın                                                           
Alt taraf: Omurganın bir bölümü, bacaklar, kalça 
Üst taraf: Omuz, kollar, dirsek, el, omurganın bir bölümü    
VÜCUT BOŞLUKLARI
Kafatası Boşluğu: Beyin, beyincik, soğanilik 
Göğüs Boşluğu: Yemek borusu, soluk borusu, akciğer, kalpKarın Boşluğu: Mide, pankreas, böbrekler, karaciğer, bağırsaklar 
Leğen Boşluğu: Üreme organları ve idrar torbası 
Omurga Boşluğu: Omurilik ve sinirler bulunur

VÜCUT SİSTEMLERİ

1-Sinir sistemi: Duyuların alınması, algılanması ve tepki verilmesinden sorumlu sistemdir. Sinir sistemi organları 

   Beyin: Vücudu kontrol eden bilinç sistemidir.
   Soğanilik: Dolaşım ve solunum sistemini kontrol eder.
   Omurilik: Genellikle kas, deri ve iç organlarda görevini yürütür.
2- Solunum sistemi: Kişinin yaşamı için gerekli oksijeni sağlayan sistemdir. Havadaki oksijeni alıp kanda bulunan karbonmonoksitle yer değiştirmesini sağlar. Solunum sistemi organları Ağız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler
3- Sindirim sistemi: Organizmanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan gıdaların alınması, parçalanması, öğütülmesi, sindirilmesi ve artıkların dışarı atılması işlemlerinden sorumlu sistemdir. 
Sindirim sistemi organları Ağız, diş, dil, tükrük bezleri, yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar ve anüsten oluşur. Karaciğer, pankreas ve safra kesesinin sindirime yardımcı rolleri vardır.
4- Dolaşım sistemi: Kalp, kan ve damarlardan ( atar, toplar ve kılcal damarlar) oluşur. Sistemin merkezi kalptir. 
    Kalp : 4 odacıktan meydana gelir, üsttekiler kulakçık, alttakiler karıncıktır. Kalbin bir tarafı temiz, diğer tarafı kirli kanı barındırır. 
    Atardamar: Kalbin pompaladığı temiz kanı vücuda dağıtır.
    Toplar damar: Kanı dokulardaki kılcal damarlardan alarak kalbe getirir. Taşıdıkları kan kirli kandır.
    Kılcal Damarlar: Atardamarların en ince dallarıdır.
5- Hareket sistemi: Kemik, kas ve eklemler hareket sistemi’ni oluşturan doku ve organlardır.

× Aklına Takılan Bir Şeyler mi var ?